Zöldfelület-gazdálkodás városokban-Önköltségszámítás

Gyermekeinkért és unokáinkért!

Mennyi 1 m2 fű lenyírásának az önköltsége? A zöldfelület-fenntartási tevékenységekben ez az egyszerű kérdés öleli át azt a témakört, amelynek megválaszolására ez az esettanulmány vállalkozott. - Önköltségszámítás üzletági szinten: zöldfelület-gazdálkodás. 

Egy kisváros tulajdonában lévő kft. Parkfenntartási ágazatán keresztül mutatja be a zöldfelület-kezelés szolgáltatásainak költségeit három évet vizsgálva.

A Kft. látja el az önkormányzat kötelező feladatainak egy részét. Ezekbe a feladatokba beletartozik többek között a város zöldfelületeinek a fenntartása. Az önkormányzat minden évben keretmegállapodás révén biztosít keretet a kft számára a tevékenységek elvégzéséhez.

Az ügyvezetővel és az ágazatvezetővel készített interjúk, valamint az elmúlt három év adatai alapján a fenti kérdésen kívül az esettanulmány arra keresi a választ, hogy ha az önkormányzattól kapott bevételt szembe állítjuk a felmerülő költségekkel, akkor érdemes-e működtetni az ágazatot? Milyen költségek terhelik az ágazatot közvetlenül és közvetetten? Az egyes szolgáltatások árai fedezik-e a szolgáltatás nyújtásának költségeit? Ha nem fedezik, akkor hogyan tudjuk csökkenteni a költségeket?

A munka folyamán érintettük az önköltségszámítás megközelítéseit és módszereit, az optimális termékösszetétel jellemzőit, a költség-volumen-eredmény elemzés módszereit, valamint a költségek és az eredmények eltérésvizsgálatát.

 

A Parkfenntartási ágazat hat féle szolgáltatást nyújt (termékösszetétel): (1) fűnyírás, (2) kertfenntartás, (3) sövényápolás, (4) Fa- és bokorápolás, (5) virágosítás, (6) játszótér-ellenőrzés. A több mint 110 ezer m2 zöldfelület fenntartására a kisváros x millió forintot ad évente. Ezzel az összeggel évente több mint 800 ezer m2 fű nyírását, 2200 m2 virágosítását, 60 ezer megyéb zöldfelület fenntartását, 5400 m2 sövény ápolását, 1400 fa ápolását és hetente hat játszótér ellenőrzését valósítják meg évente.

A rendelkezésemre álló információk alapján meghatároztam a Parkfenntartási ágazat önköltség-kategóriáit. Az egyes szolgáltatások teljes önköltsége a három év alapján: (1) fűnyírás x Ft/m2, (2) kertfenntartás x Ft/m2, (3) sövényápolás x Ft/m2, (4) fa- és bokorápolás x Ft/darab, (5) virágosítás x Ft/m2, (6) játszótér-ellenőrzés x Ft/darab. Az önköltségek eltérését a munkabérek emelkedése okozta elsősorban. A teljes költség minden évben azonos nagyságrendű volt, mivel a munkaerő állomány, a feladat és a bevétel minden évben hasonló volt

Az ágazat teljes költségét szembe állítva a keretmegállapodásban kapott összeggel (bevétellel) kiderült, hogy ez az összeg kevésnek bizonyult az elmúlt három évben. A bevételek minden évben csak a gyártási önköltséget fedezték. További összehasonlítást végezve a piaci árak és a teljes költség között megállapítható, hogy a cég fel tudná venni a versenyt hasonló tevékenységet folytató cégekkel.

A többféle szolgáltatás nyújtását termékmix egységben is kifejeztem. Egy termékmix egység teljes költsége a három év során x ezer Ft körül volt, amely egy kisebb park (2859 m2) egyszeri rendbetételének felel meg. A CVP elemzésből kimutattuk, hogy a x ezer Ft-ra x ezer Ft (önkormányzattól kapott) bevétel jutott termékmix egységenként. Ez minden évben negatív eredményt eredményezett.

 

A parkfenntartás gazdaságos működéséhez, x millió Ft-ra van szüksége az ágazatnak. Piacszerzéssel (fűnyírás: x Ft/m2, kertfenntartás x Ft/m2, Sövényápolás x Ft/m2, fa- és bokorápolás x Ft/darab, játszótér-ellenőrzés x Ft/darab, virágosítás x Ft/m2) is javulhat a termékösszetételben szereplő szolgáltatások fedezeti hányada.

 

További lehetőség a gazdaságos működésre a költségcsökkentés. Az általános költségeket hagyományos költségszámítási rendszerrel (TCA) javaslom felosztani (például munkaóra, gépóra). Az ágazaton belül tevékenység alapú költségszámítási (ABC) módszerrel lehetne optimalizálni a munkafolyamatokat, és így csökkenteni a költségeket.

Mindezek alapján úgy ítélem meg, hogy az ágazatot nem szükséges megszűntetni. Inkább fejleszteni kellene, mert a környező településeken is lenne rá kereslet.

 

Ne maradjon Magyarországon zöldfelület jó gazda nélkül!

Kérjen időpontot telefonon!

+36 30 29 28 112

Írjon e-mailt!

info@fokertesz.hu

Hasznos volt a cikk? Kérlek egy megosztással segíts, hogy minél több kertészhez és településre eljusson ez az információ!

 


Szolgáltatások

Tekintse meg szolgáltatásaimat!